แผนราคาใหม่พร้อมให้ใช้งานบน Nintendo Switch Online แล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเล่นเกม 64 และ Megadora ได้แล้ว!

แผนราคาใหม่พร้อมให้ใช้งานบน Nintendo Switch Online แล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเล่นเกม 64 และ Megadora ได้แล้ว!
"Nintendo Direct 2021.9.24" ออกอากาศตั้งแต่ 07:00 น. วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 (วันศุกร์) ด้วยเวลาออกอากาศประมาณ 40 นาที จากข้อมูลเกมที่ออกในฤดูหนาวนี้ สู่ข้อมูลภาพยนตร์ของ Super Mario Bros. […] ...
ดูเพิ่มเติม