เครื่องดื่มกีฬาของ Monster Energy! ฉันดื่มสีฟ้า "Monster Super Fuel Blue Streak" หลังจากออกกำลังกาย!

เครื่องดื่มกีฬาของ Monster Energy! ฉันดื่มสีฟ้า "Monster Super Fuel Blue Streak" หลังจากออกกำลังกาย!
ต่อเนื่องเป็นครั้งสุดท้าย! หัวหน้าโค้ชที่เติมพลังด้วย "Monster Super Fuel Red Dog" และสำเร็จการฝึกอบรม การหยุดพักมีความสำคัญแม้หลังการฝึก และ "Monster Super [...] ... " สีแดงก็เหมาะสำหรับเฮดโค้ชที่เป็นห่วงเป็นใย
ดูเพิ่มเติม