"การแข่งขัน Duo ผู้ปกครองเด็กประถมในโตเกียว FEATURING FORTNITE" รายงานการแข่งขันที่ความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และลูกร้อนขึ้น!

"การแข่งขัน Duo ผู้ปกครองเด็กประถมในโตเกียว FEATURING FORTNITE" รายงานการแข่งขันที่ความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และลูกร้อนขึ้น!
โตเกียวเมโทร (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโตเกียวเมโทร) ได้จัดการแข่งขัน e-sports สำหรับผู้ปกครองและเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษา "การแข่งขัน Elementary School Parents and Children Duo Tournament ในโตเกียว FEATURING FORTNITE" ออนไลน์ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 17:30 น. ในวันที่ 22 สิงหาคม . งานแรกของโตเกียวเมโทร […] ...
ดูเพิ่มเติม