"Craft Talks EP 03" ออกแล้ว! วีดีโอการเล่นจริงของ "Fight of Steel: Infinity Warrior" เปิดตัวครั้งแรก!

"Craft Talks EP 03" ออกแล้ว! วีดีโอการเล่นจริงของ "Fight of Steel: Infinity Warrior" เปิดตัวครั้งแรก!
Digital Crafter ผู้พัฒนาชาวไต้หวันได้เปิดตัวเกมชิ้นเอกมากมาย เช่น "Fight of Gods", "Fight of Animals" และ "Fight of Animals: Arena" ผลงานล่าสุดที่รอคอยมานาน "[...]
ดูเพิ่มเติม