Nintendo Switch ใหม่พร้อมจอแสดงผล EL แบบออร์แกนิกจะวางจำหน่ายในวันที่ 8 ตุลาคมนี้! แท่นเชื่อมต่อมีขั้วต่อ LAN แบบมีสาย! สีใหม่ สีขาวก็มีนะ!

Nintendo Switch ใหม่พร้อมจอแสดงผล EL แบบออร์แกนิกจะวางจำหน่ายในวันที่ 8 ตุลาคมนี้! แท่นเชื่อมต่อมีขั้วต่อ LAN แบบมีสาย! สีใหม่ สีขาวก็มีนะ!
Nintendo จะเปิดตัว "Nintendo Switch (รุ่น EL แบบออร์แกนิก)" พร้อมจอแสดงผล EL แบบออร์แกนิกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องเกมสำหรับผู้บริโภคยอดนิยมของ บริษัท "Nintendo Switch" ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 […] ...
ดูเพิ่มเติม