การแข่งขัน e-sports ครั้งแรกของโตเกียวเมโทร "การแข่งขันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดูโอเด็กในโตเกียว FEATURING FORTNITE" จะจัดขึ้น!

การแข่งขัน e-sports ครั้งแรกของโตเกียวเมโทร "การแข่งขันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดูโอเด็กในโตเกียว FEATURING FORTNITE" จะจัดขึ้น!
Tokyo Metro Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Tokyo Metro) ประกาศว่าจะจัดการแข่งขัน e-sports ครั้งแรก "การแข่งขัน Elementary School Parent-Child Duo Tournament ในโตเกียว FEATURING FORTNITE" ทางออนไลน์ การแข่งขันออนไลน์โดยผู้ปกครองและเด็กที่อาศัยอยู่ในโตเกียว […] ...
ดูเพิ่มเติม