เทศกาลออนไลน์ฟรีอย่างสมบูรณ์ "Aniplex Online Fest 2021" จะจัดขึ้น! ในภาคแรกจะมีการประกาศ Devil, SOA, FGO และ Magireko!

เทศกาลออนไลน์ฟรีอย่างสมบูรณ์ "Aniplex Online Fest 2021" จะจัดขึ้น! ในภาคแรกจะมีการประกาศ Devil, SOA, FGO และ Magireko!
เนื่องจากอิทธิพลของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ การจัดงานขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะงานดนตรี ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรมและเทศกาลออนไลน์มากมายที่จัดขึ้นโดยไม่มีผู้ชมและสนุกสนานทางออนไลน์ อยู่บ้าน [...] ...
ดูเพิ่มเติม