การแข่งขัน PUBG & amp; Photona Tournament ที่ยอมรับโดยร้านโทรศัพท์มือถือ "Tellurium" เริ่มแล้ว! เนื้อหาของรางวัลสุดหรูก็ปล่อยออกมาเช่นกัน!

การแข่งขัน PUBG & amp; Photona Tournament ที่ยอมรับโดยร้านโทรศัพท์มือถือ "Tellurium" เริ่มแล้ว! เนื้อหาของรางวัลสุดหรูก็ปล่อยออกมาเช่นกัน!
"Tellurium e-Sports 2021 feat. PUBG MOBILE" และ "Tellurium e-Sports 2021 feat. FORTNITE-U-15 Limited Tournament-" […]
ดูเพิ่มเติม