แชมเปี้ยนใหม่ "Leona", "Diana" และ "Pantheon" จะถูกนำมาใช้ในเวอร์ชันสมาร์ทโฟนของ LoL "League of Legends: Wild Lift"!

แชมเปี้ยนใหม่ "Leona", "Diana" และ "Pantheon" จะถูกนำมาใช้ในเวอร์ชันสมาร์ทโฟนของ LoL "League of Legends: Wild Lift"!
มีการเปิดเผยว่าแชมเปี้ยนใหม่สามตัวจะถูกนำไปใช้ในชื่อสมาร์ทโฟน "League of Legends: Wildlift" ของ "League of Legends" ที่พัฒนาและดำเนินการโดย Riot Games, Inc. ดำเนินการใหม่ […] ...
ดูเพิ่มเติม