SAMURAI SPIRITS Season Pass 3 ข้อมูลถูกยกขึ้น! ตัวละครเสริมตัวแรกคือ “จามจาม”!

SAMURAI SPIRITS Season Pass 3 ข้อมูลถูกยกขึ้น! ตัวละครเสริมตัวแรกคือ “จามจาม”!
SNK's SAMURAI SPI […] ซึ่งประกาศโดย Last Blade ที่ "การเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรก: KOF XV & SAMURAI SPIRITS" เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2021 (วันศุกร์) เวลา 11:00 น.
ดูเพิ่มเติม