เมืองอิชิโนะมากิ จังหวัดมิยากิ จะส่งมอบสมาร์ทโฟน RPG "Ishinomaki City Regional Creation RPG (เบื้องต้น)" ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564!

เมืองอิชิโนะมากิ จังหวัดมิยากิ จะส่งมอบสมาร์ทโฟน RPG "Ishinomaki City Regional Creation RPG (เบื้องต้น)" ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564!
หลายบริษัทกำลังเข้าสู่การแข่งขัน esports และเกม และมีการจัดกิจกรรม esports ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมากมาย และไม่เพียงแต่บริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรัฐบาลเช่น "Tokyo e-sports Festa" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโตเกียว ไม่ควรเข้าสู่วงการ e-sports และเกม […] ...
ดูเพิ่มเติม