เริ่มสั่งจองแว่น Zoff และ Dragon Quest X ล่วงหน้าแล้ว! การขายที่เคาน์เตอร์จะเริ่มในวันที่ 18 ธันวาคม!

เริ่มสั่งจองแว่น Zoff และ Dragon Quest X ล่วงหน้าแล้ว! การขายที่เคาน์เตอร์จะเริ่มในวันที่ 18 ธันวาคม!
แว่นตา "Zoff + DRAGON QUEST X (Zoff Plus Dora […]]" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเกม RPG ออนไลน์ยอดนิยม "Dragon Quest X Online" กับแว่นตาแบรนด์ "Zoff" ซึ่งเคยเปิดตัวในเกม funglr Games มาก่อน
ดูเพิ่มเติม