เปิดฉากเล่นจริงของ "Digiboku Earth Defense Force" เป็นครั้งแรกใน "D3P Live Broadcast #Digiboku Saves the Earth" ทาง TGS2020 Online

เปิดฉากเล่นจริงของ "Digiboku Earth Defense Force" เป็นครั้งแรกใน "D3P Live Broadcast #Digiboku Saves the Earth" ทาง TGS2020 Online
ใน "D3P Live Broadcast #Digiboku Saves the Earth" จัดส่งโดย D3 Publisher ออนไลน์ที่ TGS2020 "Marui Earth กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว!? Digiboku Earth Defense Force EARTH DEFENSE FORCE: WORL […] ...
ดูเพิ่มเติม