ประกาศผลงานใหม่ชื่อฮิตมาก! สรุปประกาศ "รายชื่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Nintendo Direct mini 2020.9"!

ประกาศผลงานใหม่ชื่อฮิตมาก! สรุปประกาศ "รายชื่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Nintendo Direct mini 2020.9"!
จัดส่งทุกเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 นี้ เป็นรายการที่สาม "รายการผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Nintendo Direct ขนาดเล็ก" ทุกครั้งที่มีการประกาศเซอร์ไพรส์และข่าวติดตามที่น่ายินดี เป็นการส่งมอบที่ดึงดูดความสนใจ แต่คราวนี้ก็แน่นมาก [... ] . ..
ดูเพิ่มเติม