หลีกเลี่ยงความร้อนและสนุกกับ PS! ลดราคา "Essentials Picks Sale" สูงสุด 90% พร้อมให้เล่นแล้วบน PS Store!

หลีกเลี่ยงความร้อนและสนุกกับ PS! ลดราคา "Essentials Picks Sale" สูงสุด 90% พร้อมให้เล่นแล้วบน PS Store!
เมื่อฉันคิดว่าหน้าฝนที่ยาวนานจะผ่านพ้นไป ฤดูร้อนปี 2020 ก็ร้อนมาก แม้ว่าช่วงกลางฤดูร้อนจะผ่านไปแล้วในเดือนกันยายน แต่วันที่อากาศร้อนจัดก็ยังรุนแรงอยู่ นอกจากนี้ ยังมีพายุไต้ฝุ่นจำนวนมากและสภาพอากาศไม่คงที่ ในกรณีเช่นนี้ ฉันถูกบังคับให้ออกไป […] ...
ดูเพิ่มเติม