เพิ่มสินค้าใหม่ของ Splatoon "INK YOU UP" ใน "Nintendo TOKYO" แล้ว! คุณเป็นปลาหมึกที่ไม่ได้ย้อมเป็นสีฤดูร้อนใช่หรือไม่?

เพิ่มสินค้าใหม่ของ Splatoon "INK YOU UP" ใน "Nintendo TOKYO" แล้ว! คุณเป็นปลาหมึกที่ไม่ได้ย้อมเป็นสีฤดูร้อนใช่หรือไม่?
ชื่อเกมยอดนิยมของ Nintendo เช่น "Nintendo TOKYO" "Animal Crossing" "Super Mario" และ "The Legend of Zelda" ซึ่งเปิดใน Shibuya PARCO ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เป็นตัวละครจากเกมยอดนิยมของ Nintendo ...
ดูเพิ่มเติม