"ข้าวคือพลัง!" วันที่วางจำหน่ายของ Nintendo Switch PS4 "Sakunahime of Amaho" ในที่สุดก็ตัดสินใจแล้ว!

"ข้าวคือพลัง!" วันที่วางจำหน่ายของ Nintendo Switch PS4 "Sakunahime of Amaho" ในที่สุดก็ตัดสินใจแล้ว!
"รายการผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Nintendo Direct ขนาดเล็ก 2020.7" เผยแพร่เมื่อเวลา 23:00 น. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2020 (วันจันทร์) มีหัวข้อใหญ่ใน SNS ว่าจะมีการประกาศข้อมูลประเภทใด แต่ได้รับการประกาศไปแล้ว [… ]
ดูเพิ่มเติม