Nintendo Switch "Paper Mario Origami King" จะออกแล้ว! ศัตรูของงาน Origami ล่าสุดของ Paper Mario คืออะไร? !!

Nintendo Switch "Paper Mario Origami King" จะออกแล้ว! ศัตรูของงาน Origami ล่าสุดของ Paper Mario คืออะไร? !!
ซีรีส์ "Paper Mario" ซึ่งได้รับความนิยมจากรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สำรวจโลกเหมือนงานประดิษฐ์จากกระดาษ เวอร์ชันล่าสุดของ "Paper Mario Origami King" จะวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020! ศัตรูในครั้งนี้คือ "[...] ...
ดูเพิ่มเติม