ขอแนะนำอะแดปเตอร์ไฮบริด PHILIPS "DLP7716C" ที่รวมที่ชาร์จและแบตเตอรี่มือถือ!

ขอแนะนำอะแดปเตอร์ไฮบริด PHILIPS "DLP7716C" ที่รวมที่ชาร์จและแบตเตอรี่มือถือ!
ร้าน AFU เริ่มขายล่วงหน้าของอะแดปเตอร์ไฮบริด "DLP7716C" ในบริการระดมทุน GREEN FUNDING ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2020 (วันอังคาร) บรรดาผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่มือถือ […] ...
ดูเพิ่มเติม