บทที่ 3 ของ "กิจกรรม DQIII" เริ่มที่ Dragon Quest Walk! อุปกรณ์ใหม่ Fukubiki ที่มีลักษณะเฉพาะได้เริ่มขึ้นแล้ว!

บทที่ 3 ของ "กิจกรรม DQIII" เริ่มที่ Dragon Quest Walk! อุปกรณ์ใหม่ Fukubiki ที่มีลักษณะเฉพาะได้เริ่มขึ้นแล้ว!
"กิจกรรม Dragon Quest III" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจกรรม DQIII") ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2020 เป็น "Dragon Quest Walk" ยอดนิยม ...
ดูเพิ่มเติม