เราจะไม่อัพเดทสักครู่ m (_ _) m

เราจะไม่อัพเดทสักครู่ m (_ _) m
ฉันต้องการจัดการข้อมูลการอัปเดต ฯลฯ แต่เนื่องจากไม่สามารถรักษาจำนวนการอัปเดตของบทความสรุปดังเช่นเมื่อก่อนได้ การอัปเดตจะหยุดชั่วขณะหนึ่ง ขอขอบคุณอีกครั้งเมื่อการอัปเดตกลับมาทำงานต่อ!
ดูเพิ่มเติม