SEGA เริ่มทำงานจากที่บ้านใน 7 จังหวัด พร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

SEGA เริ่มทำงานจากที่บ้านใน 7 จังหวัด พร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2020 ใน 7 จังหวัดรวมถึงโตเกียว กลุ่ม SEGA SAMMY ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานทุกคนเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมในเจ็ดจังหวัดดังกล่าว ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 7 จังหวัด คือ […] ...
ดูเพิ่มเติม