ประกาศจัดกิจกรรมใหม่ตามรอย Dragon Quest Walk "ตำแหน่งอาวุโส" และ "อุปกรณ์ใหม่ฟุคุบิกิ"!

ประกาศจัดกิจกรรมใหม่ตามรอย Dragon Quest Walk "ตำแหน่งอาวุโส" และ "อุปกรณ์ใหม่ฟุคุบิกิ"!
"Dragon Quest Walk" ที่ประกาศใช้ "ตำแหน่งขั้นสูง" ในวันที่ 28 มกราคม "เทศกาลโลหะ" ที่กำลังจัดขึ้นจะสิ้นสุดที่ 14:59 ในวันที่ 28 และฉันสงสัยว่าจะมีการจัดกิจกรรมใหม่หรือไม่ กำลังจะ กลายเป็น แต่คราวนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่ […] ...
ดูเพิ่มเติม