Japan Esports Union (JeSU) รับรอง 11 จังหวัดใหม่เป็นสาขาภูมิภาค

Japan Esports Union (JeSU) รับรอง 11 จังหวัดใหม่เป็นสาขาภูมิภาค
Japan Esports Union (JeSU) ได้รับรอง 11 องค์กรใหม่เป็นสาขาระดับภูมิภาค และประกาศว่าได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในฐานะสาขา JeSU ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2020 สำนักงานสาขาใหม่ใน 11 จังหวัด JeSU จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2019 […] ...
ดูเพิ่มเติม