ฮาร์ดแวร์ใหม่ของ SNK "NEOGEO Arcade Stick Pro" ประกาศข้อมูลเพิ่มเติม! !!

ฮาร์ดแวร์ใหม่ของ SNK "NEOGEO Arcade Stick Pro" ประกาศข้อมูลเพิ่มเติม! !!
ฮาร์ดแวร์ใหม่ของ SNK "NEOGEO Arcade Stick Pro" ได้รับการประกาศอย่างกะทันหันเมื่อวันก่อน ในขณะนั้น ไม่มีข้อมูลอื่นใดนอกจากที่ดูเหมือน Akekon แต่มีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการแล้ว! มีขั้วและปุ่มต่างๆ มากมาย […] ...
ดูเพิ่มเติม