เชื่อมต่อชั้น 2 และ 4! เนื่องจากสำนักงานมี 2 ชั้น (หลายชั้น) ฉันจึงซื้อ ASUS "RT-AC1200HP" ไปอีกชั้นหนึ่ง!

เชื่อมต่อชั้น 2 และ 4! เนื่องจากสำนักงานมี 2 ชั้น (หลายชั้น) ฉันจึงซื้อ ASUS "RT-AC1200HP" ไปอีกชั้นหนึ่ง!
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานในโตเกียวของ Fangler ได้ย้ายจาก Akasaka ใน Minato-ku ไปที่ Akasaka และสำนักงานก็กว้างขึ้น ดังนั้นฉันจึงแนะนำการซื้อและติดตั้ง ASUS wireless LAN repeater PR-AC52 แต่ในความเป็นจริงสำนักงานใหม่คือ อีกชั้นหนึ่งก็เช่นกัน ให้เช่าด้วยกาว ชั้น 2 และชั้น 4 เมย์ […] ...
ดูเพิ่มเติม