หุ่นยนต์พนักงานใหม่ แนะนำ Pepper! ฉันดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งแล้ว!

หุ่นยนต์พนักงานใหม่ แนะนำ Pepper! ฉันดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งแล้ว!
ในบทความ Pepper ก่อนหน้านี้ "Robot new พนักงาน Pepper setup edition! ฉันพยายามติดตามรายละเอียด!" ฉันเน้นที่รายละเอียด เช่น ด้านฮาร์ดแวร์และการจัดสไตล์ของ Pepper แต่คราวนี้ด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็น Applicator ระยะแรก [… ] ...
ดูเพิ่มเติม