หากคุณซื้อสมาร์ทโฟนด้วย au นี่คือการตัดสินใจ! ?? พิธีเปิด & รีวิว "isai VL LGV31" ที่เข้ากันได้กับ VoLTE!

หากคุณซื้อสมาร์ทโฟนด้วย au นี่คือการตัดสินใจ! ?? พิธีเปิด & รีวิว "isai VL LGV31" ที่เข้ากันได้กับ VoLTE!
ฉันซื้อเทอร์มินัลที่เข้ากันได้กับ VoLTE au แข็งแกร่งที่สุด "isai VL LGV31"! สาระสำคัญของ VoLTE ไม่ใช่คุณภาพการโทร ...! ?? Galaxy Note 3 เครื่องโปรดของฉันเกิดขัดข้องในวันที่มีแดดจ้า ดังนั้นฉันจึงมองหาอุปกรณ์เครื่องต่อไป […] ...
ดูเพิ่มเติม